Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy Grzegorz Obrzud
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
zgodnie z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

      1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy Grzegorz Obrzud kontakt z administratorem jest możliwy pod adresem
           poczty elektronicznej: email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy Grzegorz Obrzud ul.Wojska Polskiego 12 56-400 Oleśnica
         

  1. Celem przetwarzania danych jest prowadzenie stosownego postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela, na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, a zwłaszcza ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. – o komornikach sądowych i egzekucji oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  2. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie organom upoważnionym (np. sądom i organom skarbowym) uczestnikom i stronom postępowania egzekucyjnego oraz podmiotom współpracującym z komornikiem (np. księgowy, informatyk – firma Currenda) na podstawie przepisów prawa.
  3. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej
  4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania i sposobu postępowania z aktami egzekucyjnymi oraz inną dokumentacją komorniczą.
  5. Podanie danych jest niezbędne do wykonania czynności związanych z prowadzeniem postępowania egzekucyjnego. Zgodnie z obowiązującym prawem mają Państwo możliwość dostępu do informacji stanowiących Państwa dane osobowe. Możecie Państwo również dokonać ich sprostowania.
  6. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Roman Kwieciński adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.