Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy Grzegorz Obrzud

Kancelaria korzysta z możliwości kierowania wystąpień o udostępnienie danych ze zbioru PESEL drogą elektroniczną.